Infrastruktur
1 minutt lesetid

Ny milliardkontrakt for veg i Kristiansand

30/05/2022, 08:51
Ny milliardkontrakt for veg i Kristiansand
Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia vestover mot Quadrum og ferjehavna. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Magnus Kvandal Magnus Kvandal
Like 0

Statens vegvesen har utlyst en kontrakt som omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 på den hardt trafikkerte strekningen i Kristiansand sentrum.

Kontrakten omfatter bygging av en ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 kilometer med to nye planskilte kryss, et mot riksveg 9 og Vestre Strandgate og et mot ferjeterminalen og ny Havnegate. Kontrakten har en estimert verdi på 1,8 milliarder kroner, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Dagens veg har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøyer. Det er problemer med forsinkelser i rushtidene for trafikken både trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Det er også problemer med økt trafikk i bygatene.

Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) som har en lengde på om lag 680 meter samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

– Entreprenøren som får oppdraget vil få en spennende og utfordrende oppgave med bygging av et helt nytt trafikksystem midt i hjertet av Kristiansand sentrum med stor gjennomgangstrafikk langs E18/E39 og nærhet til både buss-, ferje- og togterminal, sier Jan Helge Egeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0