Infrastruktur
2 minutter lesetid

Skal vedlikeholde Stordabrua og Bømlabrua

1/11/2022, 09:22
Skal vedlikeholde Stordabrua og Bømlabrua
Stordabrua Foto: Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I en pressemelding sier oppdragsgiverne at de har signert kontrakt om oppdragene på 227.803.348,00 kroner pluss moms.

– Vi har lyst ut arbeidet som et fellesprosjekt fordi vi da kan løse arbeidsoppgavene mer effektivt. Bruene ligger nære hverandre, noe som gjør det mulig å bruke samme spesialutstyr på begge bruene, sier prosjektlederne Trond Ingve Mølstre (Statens vegvesen) og Kristoffer Hove (Vestland fylkeskommune).

Statens vegvesen har ansvar for og tar kostnaden for Stordabrua, og Vestland fylkeskommune for Bømlabrua.

Begge bruene er bygd i år 2000. Stordabrua 1078,5 meter lang, og Bømlabrua 999. Det gjør at Statens vegvesen får en større andel av kostnadene enn Vestland fylkeskommune gjør.

Bruene kan bli stengt kort tid om nettene

– Arbeidet vil ikke få store konsekvenser for trafikken, men det kan være nødvendig at brua blir stengt i korte perioder mellom klokka 22.00 og 05.30 når arbeidsplattforma og utstyr skal flyttes.

Statens vegvesen gjør nødvendige forberedelser i løpet av høsten, starter på arbeidet våren 2023 og er ferdige samme høst. Vestland fylkeskommune starter på Bømlabrua våren 2024, og er ferdige i september samme år.

Hva skal gjøres ? 

Hengebruer i kystnære strøk er særlig utsatte for skader på grunn av fukt og sjøvann. Bruene skal derfor ha et avfuktingsanlegg for bærekabler.

Dette har manglet på begge bruene, og må på plass for at det ikke over tid skal kunne oppstå skader som kan gå ut over bruenes bæreevne.

Heilt konkret skal Statens vegvesen avfukta bærekablene, samt gjøre noe overflatebehandling av bærekabler og hengestenger på Stordabrua. Vestland fylkeskommune gjør det samme på Bømlabrua.

Hvorfor er bruvedlikehold viktig?

Bruer og brukonstruksjoner blir tært av tidas tann. Vær og vind, salt sjøsprøyt og temperaturforandringer kan gi rust- og forskjellige type slitasjeskader både på fundament, rekkverk, bruplate, brutårn og stag.

– Vedlikehold av bruer handler om å ta vare på det vi har, til beste for både trafikantene og miljøet. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen, slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag med å gi trafikantene et trygt og forutsigbart framkommelig transportsystem også i framtida, avslutter prosjektlederne Trond Ingve Mølstre i Statens vegvesen og Kristoffer Hove i Vestland fylkeskommune.

#bømlabrua #statens vegvesen #stordabrua #vestland fylkeskommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0