Infrastruktur
1 minutt lesetid

Tvist om Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal i Bergen er avsluttet

8/05/2023, 10:50
Tvist om Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal i Bergen er avsluttet
Foto: Veidekke.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forliket innebærer en negativ resultateffekt for Veidekke på NOK -110 millioner og en positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner. Resultateffekten vil bli regnskapsført i 1. kvartal 2023.

Veidekke og Statens vegvesen inngikk sommeren 2015 en avtale om utbygging av prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal utenfor Bergen. Arbeidene ble avsluttet i 2020 og veien ble åpnet for trafikk høsten 2022. Det har vært en tvist mellom partene i prosjektet om flere elementer og sluttoppgjøret.

Sluttoppgjørstvisten var berammet til rettslig hovedforhandling i september 2023. Partene er nå enige om en forhandlet løsning, og saken er med det avsluttet.

Forliket innebærer en negativ resultateffekt for Veidekke på NOK -110 millioner. Beløpet resultatføres i segmentet Infrastruktur Norge i 1. kvartal 2023. I tillegg innebærer utfallet en positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner, som følge av tilbakeholdt betaling på utført arbeid og tidligere for mye innbetalt merverdiavgift. Likviditetseffekten vil komme i 2. og 3. kvartal 2023.

#e39 svegatjørn-rådal #statens vegvesen #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0