E39 Svegatjørn-Rådal

8/05/2023
Infrastruktur

Tvist om veiprosjekt avsluttet

Veidekke og Statens vegvesen er enige.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser