Infrastruktur
2 minutter lesetid

Nå kan den skredutsatte vegen sikres

12/04/2024, 13:00
Nå kan den skredutsatte vegen sikres
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, foto: Samferdselsdepartementet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Regjeringen har lagt fram proposisjon for kostnadsramme for prosjektet rv.13 Lovraeidet–Rødsliane. Nå får vi en tunnel forbi det skredutsatte området Rødsliane i Suldal. Dette vil bedre både trafikktryggheten og framkommeligheten på riksvegen gjennom Ryfylke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har i starten av april lagt fram et forslag for Stortinget om fastsettelsen av kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune. Rv. 13 er hovedvegen fra Stavanger gjennom Ryfylke og indre deler av Vestland fram til Sogndal. Vegen er også viktig for transporten gjennom Ryfylke og indre Vestland.

Vegstrekningen Lovraeidet-Rødsliane har i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektet omfatter skredsikring av strekningen og inkluderer bygging av en tunnel på ca 3 km, i tillegg til 1,2 km hovedveg og 0,3 km med sideveger. I krysset i Lovraeidet skal det også bygges en kollektivterminal.

Gjennomføring av prosjektet er et viktig bidrag til bedre trafikktrygghet og framkommelighet på rv. 13 i Suldal, noe som er bra både for lokalbefolkningen og for næringslivet, sier Nygård.

I en tidligere fase ble det vurdert at bygging av tunnelen ville kreve unntak fra tunnelsikkerhetsforskriften på grunn av stigningen i tunnelen.  Etter nye vurderinger har en kommet fram til en ny planløsning som ikke krever et slikt unntak. Den nye planløsningen ligger til grunn for vedtatt reguleringsplan.

Finansiering av prosjektet

Finansieringen av prosjektet er basert på statlige midler. I årets statsbudsjett går det fram at det for 2024 er satt av midler til å starte opp prosjektet under den forutsetningen at Stortinget slutter seg til forslaget om kostnadsramme.

Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 1538 millioner 2024-kroner for prosjektet.

#rogaland #rv 13 lovraeidet-rødsliane #ryfylke #suldal #tunnel #vestland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0