Infrastruktur
2 minutter lesetid

Nå startet gjenoppbyggingen i rasområdet på E6

24/10/2023, 14:18
Nå startet gjenoppbyggingen i rasområdet på E6
Foto: Trafikverket
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

COWI AB vil arbeide med geotekniske undersøkelser, prosjektering og utarbeidelse av byggedokumenter, og Peab Anläggning AB vil ta seg av byggingen av veien.

Regelverket sier: Ved ekstraordinær hendelse kan en myndighet gjøre bruk av et unntak i anskaffelsesregelverket, ekstraordinært hastevedtak, kapittel 6. Lov om offentlige anskaffelser § 15 (2016:1145). Unntaket gir en myndighet mulighet til å fravike den normalt kunngjorte anskaffelsesprosedyren i særlig presserende og ekstraordinære situasjoner og for anskaffelser som er helt nødvendige.

– Hadde vi ikke hatt den muligheten, hadde prosessen tatt mye lengre tid. For Trafikverket er gjennoppbyggingen av E6 av høyeste prioritet, sier prosjektleder Daniel Svensson.

Natt til 23.september 2023 gikk det et kraftig ras i Stenungsund, nord for Göteborg som flyttet store deler av E6. Andre kommunale veier og eiendommer i området ble også feid bort og ødelagt.

Konsekvensen er at hele infrastrukturen i Stenungsund kommune er endret og at motorveien som er hovedferdselsåren langs hele vestkysten av Sverige, fra Norge og ned til Sør-Sverige og Europa, er stengt.

Før skredet ble E6 brukt av 20.000 kjøretøy hver dag og veien er en viktig del av infrastrukturen i regionen.

– Vi er glade for at vi har klart å komme til enighet med leverandørene. Det betyr at vi allerede kan komme i gang med arbeidet i området, sier prosjektleder Daniel Svensson.

COWI AB har startet sitt feltarbeid, og Peab Anläggning AB forventes å kunne delta og bidra til koordinering og planlegging så snart som mulig.

– I en slik spesiell situasjon er det mange viktige deler som må koordineres og planlegges før vi kan komme i gang med selve byggingen, sier prosjektleder Daniel Svensson.

#cowi #e6 stenungsund #motorvei #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0