Økonomi
2 minutter lesetid

KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

12/04/2023, 09:15
KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er SSB som forteller dette:

Fra februar til mars 2023 steg KPI 0,8 prosent. Tolvmånedersveksten i mars endte på 6,5 prosent.

– Det er fortsatt mange ulike vare- og tjenestegrupper som bidrar betydelig til at prisveksten er høy. I tillegg til prisene på matvarer er også prisene på biler, strøm, husleie og restauranttjenester med på å holde prisveksten oppe, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Tolvmånedersendringen på 6,5 prosent i mars er 0,2 prosentpoeng høyere det som ble målt i februar.

Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor. Dette trekker tolvmånedersendringen for KPI opp.

– Det var økningen i spotprisen i de nordlige prisområdene som sørget for oppgangen i strømprisene fra februar til mars. Spotprisen i de sørlige prisområdene hadde en flat utvikling den siste måneden, sier Espen Kristiansen.

Strømstøttens effekt på KPI

For å vise strømstøtteordningens effekt på KPI har SSB beregnet en indeks hvor strømstøtten er fjernet, slik at kraft måles til markedspris og nettleien er på samme nivå som før støtteordningen, alt annet likt. SSB tar forbehold om at vi ikke vet hva markedsprisen på strøm ville vært i fravær av strømstøtten. Det er grunn til å tro at strømstøtten i seg selv har bidratt til å heve prisen i markedet, siden etterspørselen er høyere enn den ville vært uten støtten. I hvilken grad markedsprisen har blitt påvirket er et uavklart spørsmål. Når støtten i seg selv har bidratt til å heve prisene, vil beregningene som tar utgangspunkt i de observerte markedsprisene overvurdere betydningen strømstøtten har for prisveksten.

Beregnet uten strømstøtteordningen ville tolvmånedersendringen for KPI total vært på rundt 7,4 prosent i mars. Av figur 2 ser vi at strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 0,9 prosentpoeng. Fjerner vi støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften fra beregningene ville prisoppgangen for elektrisitet inkludert nettleie ha vært i underkant av 36 prosent i samme periode.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0