Byggeindustrien
3 minutter lesetid

NHO ser dystrere på økonomien: – Boligprisfallet kommer raskere og blir bråere

13/12/2022, 11:21
NHO ser dystrere på økonomien: – Boligprisfallet kommer raskere og blir bråere
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

NHO gjør et kraftig kutt i sine boligprisforventninger for neste år, og ser nå for seg et fall på 6,0 prosent neste år – over fem prosentpoeng mer enn de så for seg tidligere i høst. Det er E24 som skriver om NHOs prognoser.

– Fallet kommer raskere og blir bråere enn vi så for oss tidligere, for det er nå renteøkningene merkes, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24 i forbindelse med sin kvartalsvise rapport Økonomisk overblikk.

Boligprisveksten har dempet seg i takt med høyere rente. De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent.

Med en ny renteheving til torsdag og ytterligere en på nyåret, tror han rentetoppen nås på tre prosent – i tråd med Norges Banks prognose.

Norges Bank hevet renten til 2,5 prosent i november, og har tidligere varslet at den skal videre opp i desember og en gang tidlig neste år, hvis økonomien utvikler seg som ventet.

– Vekstbremsen kommer nå

Bare i løpet av det siste halvåret har NHO halvert sine forventninger til veksten i den norske fastlandsøkonomien, altså utenom olje- og gassvirksomheten. Nå nedjusteres veksten ytterligere til 0,9 prosent.

– Vekstbremsen kommer nå. De neste tre kvartalene blir det nesten ikke vekst i det hele tatt, sier Dørum.

I inneværende kvartal venter NHO nullvekst, mens det går mot fall i første kvartal.

– Lyspunktet er at det ser bedre ut fra høsten neste år. Da øker aktiviteten og jobbveksten kommer tilbake, sier sjeføkonomen.

Men det ligger trolig kun an til et forsiktig oppsving. NHO tror veksten de neste årene blir så lav at aktiviteten ikke kommer opp på trenden fra før corona innen utgangen av prognosehorisonten, som strekker seg til ut 2025.

Inflasjonstopp i sikte

Han ser også for seg at pristoppen kommer snart, og at inflasjonen dempes til 4,3 prosent neste år fra 5,6 prosent i år.

– Inflasjonstoppen er trolig i sikte, prisene faller jo rundt oss, men de er fortsatt høye på energiområdet, som også er den viktigste risikofaktoren. Får vi en kald vinter, kan gasslagrene gå tomme, og da får vi en helt annen situasjon, sier han.

NHO-bedriftenes fremtidsutsikter og investeringslyst faller samtidig til et ekstremt lavt nivå.

Flere bedrifter rapporterer at lite forutsigbare rammebetingelser hindrer vekst i andre halvår i år. Dette har sammenheng med de høye strømprisene og uklarhet om støtte- og fastprisordninger, samt foreslåtte skatteøkninger i budsjettet, ifølge NHO.

– Negative nyheter stables opp

Dørum påpeker at det fortsatt er vekst i norsk økonomi, noe de egentlig ikke hadde trodd. I tillegg holder ledigheten seg fortsatt veldig lav.

– Vi venter oppgang i ledigheten, men det skulle bare mangle med et så svakt makrobilde, sier han.

NHO anslår at andelen registrerte ledige hos Nav stiger til 2,2 prosent neste år fra 1,8 prosent i år, før den igjen faller til 2,1 prosent i løpet av de neste årene.

– Vi kunne egentlig ha lagt til grunn et verre bilde, fordi det et såpass mange negative nyheter som stables opp. Samtidig har situasjonen holdt seg bedre enn vi fryktet, sier han.

Dørum påpeker blant annet at selv om husholdningenes syn på økonomien er rekordsvakt, så har folk trukket på sparingen for å holde forbruket oppe, noe som har bidratt til å dempe fallet.

#boligpriser #nho
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0