Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Øker mulighet for støtte til innovasjon

10/06/2024, 11:00
Øker mulighet for støtte til innovasjon
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

EIF og Innovasjon Norge inngår to avtaler for å styrke finansieringen av små og mellomstore bedrifter i Norge. Samarbeidet gjør at Innovasjon Norge kan låne ut mer, til bedre vilkår til bedrifter som er engasjert i grønn omstilling, innovasjon og vekstprosjekter.

– Dagens lansering markerer et viktig skritt fremover i å støtte oppstarts- og vekstmiljøet i Norge, sa næringsminister Cecilie Myrseth, sist uke da nyheten ble lansert.

Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) signerer to avtaler som gir mulighet for å støtte rundt 1600 små og mellomstore bedrifter. Garantier fra EIF, støttet av InvestEU-programmet, vil gjøre det mulig for Innovasjon Norge å låne ut mer enn 3,5 milliarder kroner til grønn omstilling, innovasjon og høy vekst. Ordningen er tilgjengelig fra i dag.

Avtalene omfatter også en garantiordning for private banker som vil forbedre tilgangen til finansiering. Garantien fra EIF gjør det mulig for bankene å bidra med inntil 2,9 milliarder kroner i kreditter og lån med gunstige vilkår, blant annet lavere rente, gjennom vekstgarantiordningen. Dette initiativet retter seg mot de behovene innovative bedrifter i vekstfasen har, og sikrer at de økonomiske ressursene for å ekspandere og utvikle seg videre er tilgjengelige.

– Gjennom disse nye avtalene under InvestEU-programmet er vi stolte av å støtte Innovasjon Norge i å utvide sine utlånsmuligheter betydelig. Dette samarbeidet vil gi viktig finansiering til små og mellomstore bedrifter, fremme grønn omstilling, innovasjon og bærekraftig vekst i Norge, sier EIF-sjef Marjut Falkstedt.

For Innovasjon Norge betyr avtalene en mulighet til å låne ut betydelig mer penger til norske virksomheter.

– Partnerskapet med EIF under InvestEU-programmet er en milepæl. Med disse garantiene kan vi tilby enda gunstigere vilkår til bedriftene, slik at de kan gjennomføre sine ambisiøse prosjekter innen innovasjon og grønn omstilling, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Innovasjon Norge inviterer banker som er interessert i å delta i dette initiativet til å ta kontakt.

EUs ambassadør til Norge, Nicolas de La Grandville var også til stede ved undertegningen av avtalene.
– InvestEU-programmet er et utmerket eksempel på samarbeid mellom EU og Norge, og hvordan vår felles innsats legger til rette for den grønne og digitale omstillingen. Norges deltakelse i InvestEU er gjort mulig av EØS-avtalen, som bidrar til å oppnå en mer robust økonomi for alle og en bærekraftig fremtid, sier han.

Bakgrunn

EIF er en del av Den europeiske investeringsbank-gruppen. Den støtter små og mellomstore bedrifter ved å forbedre tilgangen til finansiering gjennom et spekter av virkemidler. EIF utformer, fremmer og implementerer instrumenter for egenkapital og gjeldsfinansiering. Slik bidrar EIF til EUs mål om å støtte entreprenørskap, vekst, innovasjon, forskning og utvikling, grønn og digital omstilling og sysselsetting.

Med InvestEU-programmet gir EU langsiktig finansiering ved å utnytte private og offentlige midler til støtte for en bærekraftig utvikling. Det bidrar til å mobilisere private investeringer for EUs prioriteringer, slik som den europeiske Grønne given, og den digitale omstillingen. InvestEU-programmet samler mange finansielle instrumenter som er tilgjengelige for å støtte investeringer i EU. Det gjør finansieringen av investeringsprosjekter i Europa enklere, mer effektiv og mer fleksibel.
Programmet består av tre komponenter: InvestEU Fund, InvestEU Advisory Hub og InvestEU Portal.

#eu #innovasjon #innovasjon norge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0