Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Regnskap Norge bekymret: Konkursene fortsetter å øke

14/08/2023, 10:53
Regnskap Norge bekymret: Konkursene fortsetter å øke
– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ferske tall fra SSB viser at antallet konkurser fortsetter å øke. – Selv om økningen er dempet fra foregående kvartal, ligger det an til at vi ender på rekordnivå for 2023. Ifølge SSB ble det de første seks månedene i år åpnet 27 % flere konkurser enn samme periode i fjor. Det er urovekkende høy vekst. Mer enn noensinne trenger næringslivet forutsigbare rammebetingelser, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

– Gjennom koronapandemien var det nok en del virksomheter som ble holdt kunstig i live som følge av kompensasjonsordningene. I ettertid så vi blant annet gjennom 2022 en økning i antall konkurser som må sies å ha vært en forventet normalisering. Det vi nå ser de seks første månedene i 2023, er imidlertid mer urovekkende. Antall konkurser nærmer seg rekordnivå, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge:

– Årsaken er sammensatt, men viktige faktorer er åpenbart økte strømkostnader, prisstigning og fortsatt etterslep knyttet til betaling av forsinkelsesrente fra kompensasjonsordningene. I tillegg ser vi at rentenivået stiger, kronekursen svekker seg og skattekostnadene øker.

Behov for forutsigbarhet for næringslivet

– Det er liten tvil om at statsbudsjettet for 2023 er utfordrende for næringslivet. Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet og uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye økonomiske og administrative byrder for næringslivet. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formueskatt- og utbytteskatt.

Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier Regnskap Norge-direktøren: – Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

#konkurser #regnskap norge #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0