eiendom

31/05/2022
Bolig

Skanska kjøper gammel vognfabrikk i Kongsberg

Nå er planen at den gamle vogn- och karosserifabrikken skal gi plass for nye leilighetshus.
Magnus Kvandal Magnus Kvandal