idrettshall

25/10/2022
Byggeindustrien

Skanska bygger idrettshall i Bryne

Skanska har fått oppdrag med å bygge idrettshall på Jæren
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser