Kloden Teater

31/08/2023
Byggeindustrien

Bygger teater i industrihall

Spennende kulturprosjekt i Kabelgata.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser