Byggeindustrien
1 minutt lesetid

De har fått kontrakt med Statnett

22/02/2024, 08:00
De har fått kontrakt med Statnett
Illustrasjon: Multiconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ny transformatorstasjon er en del av Statnetts utbygging av kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, og er et ledd i Equinors elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya.

Navnet på transformatorstasjonen kommer fra vannet Hyggevatn som ligger sørøst for stasjonsområdet. Arbeidene Consto skal utføre omfatter blant annet bygging av nye transformatorsjakter, kontrollanlegg for både Statnett og Equinor, servicebygg med overnattingsplasser, kontorlokaler og garderober, samt adkomst til stasjonsområdet. Statnett er ansvarlig byggherre, men Equinor skal inn på eiersiden til deler av den ferdigstilte stasjonen.

– Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med Statnett om utbyggingen av Salten trafostasjon i Nordland, og vi er takknemlige for at vi igjen får samarbeide med Statnett. Dette er et viktig og fremtidsrettet prosjekt som vil bidra til bedre forsyningssikkerhet i regionen samt imøtekomme behovet for elektrifisering av Melkøya, sier Fredrik Alver Okkenhaug.

Han er daglig leder i Consto Anlegg Nord, Consto-selskapet som har fått tildelt kontrakten og som skal utføre arbeidene. Dette er den andre store kontrakten Consto signerer i Hammerfest på kort tid. Like før jul signerte Consto kontrakt med Aibel om arbeider på Melkøya i forbindelse med Equinors prosjekt Snøhvit Future.

Hyggevatn trafostasjon vil gi ringvirkninger til det lokale næringslivet i regionen, og vil under byggingen sysselsette inntil 70 personer.

Kontrakten er på 550 millioner kroner inkl. mva, og arbeidene er planlagt med oppstart sommeren 2024. Arbeidene er planlagt sluttført høsten 2027.

#consto #equinor #hammerfest #statnett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0