Byggeindustrien Miljø & klima
2 minutter lesetid

Peab bygger vannbehandlingsanlegg for Ålesund kommune

17/10/2023, 10:47
Peab bygger vannbehandlingsanlegg for Ålesund kommune
Illustrasjon: Asplan Viak
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ålesund kommune har i dag ett vannforsyningsanlegg som leverer rent vann til om lag 70 000 innbyggere. Nå skal det i tillegg etableres et nytt anlegg ved den nordvestlige enden av Brusdalsvannet. Peab K. Nordang har blitt tildelt oppdraget med grunnarbeider, VVS-installasjoner og bygging av prosess- og rentvannsanlegg, samt råvannspumpestasjon.

Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise og byggefasen har planlagt oppstart i oktober 2023. Anlegget er forventet å være i drift fra høsten 2026.

– Prosjektet innebærer krevende løsninger som er i tråd med Peab K. Nordangs kompetanse, spesielt innen betong. Ålesund kommune er en foretrukken kunde og det nye vannbehandlingsanlegget vil ha en beliggenhet midt i vårt kjerneområde. Vi er svært fornøyde med å bli tildelt denne kontakten for et viktig regionalt prosjekt, sier Kjetil Nordang, adm. direktør i Peab K. Nordang.

Stilles høye miljøkrav

Selve vannbehandlingsanlegget skal ligge i Brusdalsvegen 208 i Ålesund og består av prosessanlegg med en grunnflate på 1000 kvm, samt rentvannsanlegg på 900 kvm. I tillegg skal det bygges en pumpestasjon i to etasjer ved Brusdalsvannet.

Ettersom deler av utbyggingen skjer ved en drikkevannskilde stilles det svært høye miljøkrav. Blant tiltakene som planlegges er fossilfri byggeplass og jobben vil i stor grad utføres av Peabs egne fagarbeidere.

– Dette er et veldig spennende prosjekt med høy andel av egenproduksjon på betong, tømmer og elementmontasje. Vi skal i tillegg levere rigg til sideentrepriser, sier Vegard Sleen Grønstad, prosjektleder i Peab K. Nordang.

Viktig milepæl i prosjektet

Dette er den første kontrakten av flere for Fremmerholen vannbehandlingsanlegg og derfor en viktig milepæl. Peab K. Nordang svarte godt ut på tildelingskriteriene og hadde den beste prisen, forteller Marthe Therese Strømme, prosjektleder i Ålesund kommune.

– Vi er glade for at vi har nådd denne viktige milepælen. Nå kan vi gå i gang, og vi gjør det med en hovedentreprise som både gir oss en god teknisk løsning og som er i tråd med budsjettet, sier Strømme.

Det nye vannbehandlingsanlegget blir en viktig brikke for å sikre tilgang til rent drikkevann for Ålesund og omkringliggende kommuner.

– Vi er stolte av å bidra til å sikre en pålitelig vannforsyning til innbyggerne i området. Peab skal levere høykvalitetsinfrastruktur som vil betjene lokalsamfunnet i mange år fremover. Vi ser frem til å samarbeide tett med kommunen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte, avslutter Arild Østgård, adm. direktør i Peab Bygg.

#Ålesund #anlegg #fremmerholen #peab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0