Energi
3 minutter lesetid

Prosjekt skal utnytte strømkapasitet

6/03/2024, 11:00
Prosjekt skal utnytte strømkapasitet
Foto: Enova.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I prosjektet går sju av landets største nettselskap sammen for å tilgjengeliggjøre og utnytte fleksibilitet som allerede finnes i kraftsystemet. Målet er å få mer strøm gjennom nettet som allerede er på plass.  

En analyse basert på tall fra Miljødirektoratet, viser at 78 prosent av alle klimatiltak mot 2030 vil kreve kraft, noe som vil føre til mellom 20 til 30 prosent økning i kraftbehovet.

Det kan føre til at strømnettet i perioder vil bli overbelastet.  

– Strømnettet vårt er i ferd med å bli fullt flere steder, sier Rune Hogga, daglig leder i Å Energi Fleksibilitet.  

Han leder det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har støttet, Euroflex. Prosjektet gjør det mulig for flere å få tilgang på strøm.  

– Vi elektrifiserer samfunnet for å nå klimamålene, og skal bruke mye mer strøm i årene som kommer. For å få det til må vi utnytte nettet bedre, sier Hogga. 

– Omstillingen i Norge 

Enova støttet i 2023 totalt 32 fleksibilitetsprosjekter, med i alt 464 millioner kroner, for å utnytte strømnettet mer effektivt. 

–  For å sikre at omstillingen i Norge ikke stopper opp, satser Enova stort på tiltak for å tilgjengeliggjøre fleksibilitet i energisystemet, sier Astrid Lilliestråle, avdelingsdirektør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.  

– I fleksibilitetsprosjekter utforsker man teknologi, løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan utnytte ledig kapasitet i strømnettet, sier Lilliestråle.  

Omfatter to av tre norske strømkunder  

Nettselskapene som deltar i Euroflex leverer strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder. 

Mange strømkunder har mulighet til å skru av eget forbruk i korte perioder, når belastningen i nettet er størst. Idéen er å etablere et kommersielt marked for handel med denne fleksibiliteten. Gjennom prosjektet skal nettselskapene betale kundene for å koble ut deler av strømforbruket sitt, når de trenger å frigjøre plass i nettet.  

Strømkundene kan på sin side få redusert strømregningen og nettleien sin. Transaksjonene skjer automatisk via en felles handelsplattform. 

Nettselskapene som deltar i prosjektet er: BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia. Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits, Baseline Energy og markedsplassen Nodes. 

– Klar over utfordringen 

Enova er et statlig foretak som jobber for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet, gjennom å gi økonomisk støtte til investering og utvikling av ny grønn teknologi.  

– Det er stort potensiale for å utnytte strømnettet vårt bedre, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. 

– Ny teknologi og digitalisering forsterker disse mulighetene og det er en helt naturlig del av vårt mandat at vi støtter prosjekter som tar i bruk teknologi som øker fleksibiliteten, utnytter eksisterende infrastruktur og ivaretar og forsterker driftssikkerheten i dagens og fremtidens anlegg, sier han.  

Mye å hente  

Manglende nettkapasitet fører til store prisvariasjoner på strøm, og at ny industri ikke kan etableres i enkelte pressområder. Kunder med solcelleanlegg som leverer strøm til nettet, risikerer å bli koblet ut, fordi det ikke er plass i nettet.  

 – Undersøkelser viser at det er mer fleksibilitet tilgjengelig i nettet enn først antatt. Å frigjøre lokal fleksibilitet er raskere og billigere enn å bygge ut nytt nett, sier Hogga. 

– Et strålende eksempel 

Klima og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det trengs flere løsninger som kan bidra til å redusere belastingen på nettet.  

– Vi opplever over hele landet at begrensninger i lokal nettkapasitet hindrer gjennomføring av viktige industriprosjekter og klimatiltak. Vi trenger derfor flere løsninger som raskt kan bidra til at belastningen på nettet reduseres, sier Bjelland Eriksen.  

– Euroflex er et strålende eksempel på en slik løsning, og det er gledelig at Enovas støtte kan bidra til å realisere slike prosjekter, sier han. 

#Å energi #baseline energy #bkk #elbits #elhub #elvia #enova #fagne #glitre nett #linja #nodes #norgesnett #statnett #tensio
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0