Energi
3 minutter lesetid

To milliarder tildelt prosjekt om flytende havvind

11/03/2024, 12:00
To milliarder tildelt prosjekt om flytende havvind
–Et spennende prosjekt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad (t.h.) og dir. teknologi- og markedsutvikling Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: Håkon Bjørngård
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Enova vil bidra til at teknologiutviklingen innenfor flytende havvind intensiveres. Nå tildeler Enova hele to milliarder kroner til prosjektet GoliatVIND ved Hammerfest. Og til høsten blir det ny søknadsrunde for flytende havvind.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova er svært fornøyd med å lande en rekordstor tildeling under havvindprogrammet «Konkurranse om støtte til småskala flytende havvindprosjekter». Første søknadsfrist var 1. desember 2023, og i alt sju aktører leverte prosjektforslag som ble vurdert av Enova.

–Det er levert prosjektforslag på et svært høyt nivå, som lover godt også for senere utlysningsrunder. Flytende havvind-teknologi representerer en spennende mulighet for å ta oss ytterligere skritt i retning lavutslippssamfunnet. Da er det godt å se at det finnes kunnskap, kapasitet og engasjement til å flytte teknologiutviklingen her til lands, sier Nakstad.

Både klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) uttrykker stor tilfredshet med at Enova har avgjort en stor støttetildeling til et nytt havvind-prosjekt:

–Vi har stort behov for mer fornybar kraft og samtidig begrensede tilgjengelige arealer på land. Enova bidrar gjennom denne tildelingen til å demonstrere nye løsninger, slik at flytende havvind i fremtiden kan bli et konkurransedyktig alternativ. I tillegg vil prosjektet styrke den norske leverandørkjeden for havvind og styrke kraftbalansen i Finnmark, sier Andreas Bjelland Eriksen.

–Det skjer mye spennende på havvindfeltet, og regjeringen ønsker å legge til rette for at flytende havvind skal bli et nytt ben for norsk leverandørindustri å stå på. Derfor er jeg glad for at Enova satser på flytende havvindteknologi. GoliatVIND er et prosjekt som i tillegg kan bidra til utvikling av sokkelen vår samtidig som det kan bidra til å styrke kraftsystemet på land. Det blir spennende å følge dette videre, sier Terje Aasland.

Må forplikte seg

Tilbyderne i konkurransen måtte forplikte seg til en innlevert fremdriftsplan som krever driftssetting av prosjektet innen fem år, og Enova skal holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift og rapportering for utbetaling av støtte.

GoliatVIND ble rangert øverst i konkurransen og vil få inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. Goliat-plattformen er allerede elektrifisert fra land.
GoliatVIND eies og støttes av tre partnere: Odfjell Oceanwind, Source Galileo og Kansai Electric Power Company.

Etter planen vil det bli installert en effekt på 75 MW i havvindparken, fordelt på fem turbiner på 15 MW hver. Årlig energiproduksjon er estimert å være på 320 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket til cirka 12.000 husholdninger i Norge.

Teknologi for fremtidens prosjekter

Flere innovative teknologier vil bli benyttet for prosjektet, og disse har et stort potensial til å redusere kostnader for flytende havvind. Dette vil være sentralt å få på plass om man skal skalere opp senere prosjekter og redusere kostnader:

Teknologisk innovasjon i prosjektet inkluderer demonstrasjon av flyterteknologi for 15 MW vindturbiner i Nord-Atlanteren, demonstrasjon av industriell fabrikasjon av elementer til stålflytere, demonstrasjon av industrielle sammenstillings- og installasjonsmetoder for flytende havvind, og demonstrasjon av integrasjon av havvind mot olje- og gassinstallasjoner som er koblet til kraftnett på land.  

–Gjennom havvind-konkurransen ser vi flere positive effekter. Flere kompetansemiljø jobber frem gode konsepter, og slike prosjekter bidrar til tidlig mobilisering av en verdikjede for flytende havvind. Dette gir økt gjennomføringsevne ved utbygging av havvind i Norge. Sammen med en raskere teknologiutvikling mot kostnadseffektiv flytende havvind legger dette til rette for produksjon av store mengder fornybar kraft, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

#enova #goliatvind #hammerfest
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0