Infrastruktur
3 minutter lesetid

Statens vegvesen krever utskifting av underleverandør

15/08/2023, 14:48
Statens vegvesen krever utskifting av underleverandør
Statens vegvesen har nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet, sier avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase. Foto: Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Statens vegvesen anmeldte i august 2021 Killingmo Freseservise for brudd på arbeidstidsbestemmelsene og for dokumentfalsk.

Tiltale og foretaksstraff

Politiet tatt ut tiltale mot to ledende personer i selskapet for grov, forsettlig arbeidslivskriminalitet. Selskapet er ilagt foretaksbot på 6,2 millioner kroner og inndragning av 1,950 millioner kroner til staten.

– Statens vegvesen har nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden. Selv om dette foreløpig er en tiltale og bedriften ikke er dømt, så konkluderer vi med at det som er avdekket er i strid med det Vegvesenet som byggherre kan akseptere, sier avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase i kontrakts- og markedsavdelingen i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Lang prosess

Statens vegvesen fikk de første tipsene om uregelmessigheter hos firmaet i 2018, og foretok undersøkelser med bakgrunn i dette hvor det ble avdekket mange brudd på bestemmelsene. Etter dette forsikret bedriften om at det var ryddet opp i forholdene, men Statens vegvesen fikk senere tips om at det ulovlige arbeidet fortsatte og at det var gjort grep for å skjule bruddene.

I august 2021 gikk Statens vegvesen til politianmeldelse av bedriften, og Krim-enheten i Statens vegvesen har bistått med ressurser i etterforskningen som har ledet fram mot tiltale.

Større og grovere

Det er første gang Statens vegvesen krever utskifting av underleverandør i så mange kontrakter. Brudd på lønns- og arbeidsvilkår avdekkes med jevne mellomrom hos entreprenører og underentreprenører, men denne saken er spesiell.

– I tillegg til omfanget, er denne saken spesielt grov fordi vi mener at selskapet har manipulert timelister og andre dokumenter for å skjule brudd på arbeidsmiljøloven. Det er spesielt alvorlig at en bedrift med overlegg bryter loven. Bedriften har fått en sjanse til å rydde opp, men den misbrukte de. Så de får ikke en sjanse til, sier Bente Johnsen Aase.

Krever utskifting

Statens vegvesen har ingen kontrakter med Killingmo Freseservice AS direkte, men firmaet er underentreprenør i totalt 14 kontrakter innen drift, brøyting, asfaltering, vedlikehold og utbedringstiltak på riksveger på Østlandet og i Trøndelag.

Statens vegvesen har i dag bedt samtlige entreprenører som kjøper tjenester fra Killingmo Freseservice AS om å skifte ut selskapet som underleverandør innen en frist på 14 dager og uten omkostninger for Vegvesenet.

Kravene til lønns- og arbeidsvilkår er de samme for hovedentreprenør og underentreprenører, og Statens vegvesen er pålagt å følge opp dette.

Kravene til lønns- og arbeidsvilkår, inkludert lovlig arbeidstid, skal sikre ansatte forsvarlig helse og sikkerhet – og også trafikksikkerheten på norske veger. Dersom kravene ikke følges opp, risikerer vi at leverandører som oppfyller lovens krav blir utkonkurrert fra markedet.

Forventer snarlig utskifting

Statens vegvesen forventer at hovedentreprenørene har nye underleverandører på plass uten at asfaltleggingen og øvrige arbeider blir unødig forsinket.

– Vi har også gitt beskjed om at Killingmo freseservice inntil videre ikke godkjennes som underentreprenør i fremtidige kontrakter, sier Bente Johnsen Aase.

#killingmo freseservice as #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0