Killingmo Freseservice AS

29/08/2023
Infrastruktur

– Må fjernes fra kontrakter!

Statens vegvesen står fast på krav
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
15/08/2023
Infrastruktur

Krever utskifting av underleverandør

Etter tiltale og forelegg i omfattende a-krimsak
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser