Infrastruktur
2 minutter lesetid

Bruer fortsatt stengt og ingen nye bruer godkjennes

3/11/2022, 13:54
Bruer fortsatt stengt og ingen nye bruer godkjennes
Foto Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Statens vegvesen sier i en pressemelding at de vil ha en gjennomgang av regelverk og rutiner når kontrollen av de stengte trebruene og havarikommisjonens Tretten-granskning er ferdig.

Alle de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned har gjennomgått spesialinspeksjoner. Til nå er ni av bruene kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Bruene Moumbekken (Fredrikstad) og Tveit (Vang i Valdres) er åpnet for ordinær trafikk, mens Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal) er åpnet med redusert belastning.

Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll), Sletta (Eidsvoll), Bliksland (Indre Østfold) og Skubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påventa av forsterkningstiltak.

For fem mindre skogsveg-bruer pågår fortsatt arbeid med vurderinger

Vegvesenet leder på vegne av de ulike brueierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre.

Funnet flere avvik

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Det er forventet at flere av de mindre skogsveg-bruene som gjenstår også vil ha behov for forsterkning. Dette arbeidet tas nå videre for en og en bru av brueier. Det er Vegdirektoratet som beslutter hvilken bæreevne bruene kan godkjennes for.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

I påvente av den endelige gjennomgangen hos Vegvesenet og havarikommisjons rapport etter Tretten-kollapsen vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.

Sikkerheten først

Nils Audun Karbø mener at det ikke er grunn til å tro at slike mulige utfordringer gjelder andre bruer enn denne spesielle brutypen.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene. Vi har stor forståelse for og beklager de ulempene dette har medført for lokalsamfunn og trafikanter, men sikkerheten er det aller viktigste.

Gjennom spesialinspeksjoner er hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter disse inspeksjonene blir den enkelte bru kontrollberegnet av ekstern og uavhengig ekspertise med utgangspunkt i prosjekteringen og vektklasse-beregningene, for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

#brusikkerhet #statens vegvesen #tretten bru
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0