brusikkerhet

3/11/2022
Infrastruktur

Bruer fortsatt stengt og ingen nye bruer godkjennes

Venter på havarikommisjonens rapport etter bru – kollapsen på Tretten i august
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser