Energi
3 minutter lesetid

Satser på lading for tungtransport

30/05/2024, 12:00
Satser på lading for tungtransport
Lading av lastebil: Flere tildelinger gikk til UnoX i denne runden. Wordup
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Enova har denne uken innvilget støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkt langs norske riksveier. Første tildeling i desember 2023 var til 17 ladestasjoner og med støtten denne runden øker totalen betydelig til 42 ladestasjoner. 

Til sammen vil de prosjektene som nå er tildelt midler gjennom programmet sørge for at helt sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, innen 2025 blir fulldekket for elektrisk langtransport. Også på steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø vil det nå bygges nye ladeanlegg. 

– Viktig for at Norge når klimamålene 

– God tilgang på ladestasjoner for tunge kjøretøy er helt nødvendig for at elektriske lastebiler skal være et gunstig alternativ for aktører i Norge. Den nye tildelingen fra Enova sikrer at dette behovet blir dekket i en større del av landet. Dette er viktig for at Norge skal nå sine klimamål, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen. Denne tildelingsrunden er ifølge Enova et viktig signal om at en utslippsfri lastebilnæring er på trappene:  

– Det er utrolig oppløftende for norske klimamål at nettverket av ladere nå sprer seg ut og tettes rundt omkring i landet. Denne søknadsrunden levner ingen tvil om at aktørene har stor tro på markedet for ladeanlegg for tungtransporten, som lover godt for et bra tempo i innfasingen av nullutslippskjøretøy. Nå blir det enklere for flere sjåfører å ta det grønne valget, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

– Et massivt løft på gang 

Dette er den andre tildelingen i støtteprogrammet fra Enova. Bare for ett år siden var infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy i Norge lite utbygd. Hele 235 ladepunkter langs norske veier har mottatt støtte fra Enova siden da. Satsingen på underveislading kommer i tillegg til støtte til bedriftslading for tunge kjøretøy og støtte til tunge nullutslippskjøretøy. 

– Det er et massivt løft på gang, og vi intensiverer vår støtte til tungtransporten. Bare i løpet av den siste måneden har Enova tildelt 47,5 millioner kroner til virksomheter for å etablere 134 nye bedriftsladere og 136,5 millioner kroner til selskaper som skal bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. Nå ruller omstillingen, sier Nakstad. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreker hvor viktig det er å kutte utslippene fra tungtransporten for å nå våre klimamål.  

– Jeg er veldig glad for at Enovas støtteprogram nå gir tilbud til så mange gode søkere, og at vi kan få en ladeinfrastruktur på plass over hele Norge. Det gir forutsigbarhet i det grønne skiftet for tungbiltransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). 

Statsråden forklarer at midlene fra Enova kommer i tillegg til regjeringens tungbilpakke i NTP.

– Tungbilpakken skal gå til døgnhvile- og hovedrasteplasser slik at det kan legges til rette for normal- og hurtiglading for sjåfører som ikke kan flytte bilen under pause og hvile, sier samferdselsministeren. 

– En forutsetning for bransjen 

Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, peker på at hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog.  

– Skal transportører investere i kostbare elektriske kjøretøy, må de ha trygghet om at ladeinfrastrukturen blir god nok, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Statens vegvesen følger opp arbeidet med å tilrettelegge for ladestasjoner i samarbeid med bransjen. Og bransjen selv har ambisjoner:

– Det er veldig bra og viktig at myndighetene gjennom Enova bidrar i den innledende fasen av denne omstillingen. Vi har ambisiøse planer for vår egen utrulling, og dette offentlig-private samarbeidet bidrar til at utviklingen kan gå enda raskere, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Reitan Retail, som Uno-X Mobility er en del av.

#enova #reitan eiendom #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0