Devoldholmen

15/03/2024
Eiendom

Nytt hotell i utviklingsområde

Bygger sentralt i Kristiansund.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser